Geri git   Avaralar Forum > Sosyal Forumlar > İslam dini ve Ahlâk

Cevap
 
Konu-Opsiyonları Görünüm

Rîh-i ahmer daü ekber duasi
Eski 18.07.2009, 18:57   #1
galipuraz
Emektar Avara
 
Üyenin galipuraz avatarı
 
Üyelik tarihi: 09.02.2005
Mekan: ankara
Mesajlar: 234
Maniy: TL 56261820
Toplam teşekkür: 84
84 Mesajdan 310 teşekkür almış
galipuraz çok taktir ediliyorgalipuraz çok taktir ediliyorgalipuraz çok taktir ediliyorgalipuraz çok taktir ediliyor
Standard Rîh-i ahmer daü ekber duasi

Kod:
Sadece üyeler görebilir.
BÜTÜN HASTALIKLARDAN ŞİFA İÇİN
RÎH-I AHMER DAÜ EKBER DUASI

Kuvvetli, kudretli bir hükümdar ve Peygamber o-lan Süleyman Aleyhisselam'ın veziri Asıf b. Berhiya'dan ri¬vayet olunur:

"Süleyman Aleyhisselam'ın emrinde cinler, insan¬lar, çeşitli ruhlar, vahşi hayvanlar ve kuşlar hazır bulunuyor¬lardı. Süleyman Aleyhisselam'ın hatırına bir şey geldi:
"Allahü Teala bana cinleri, insanları, vahşi hay¬vanları ve kuşları emrime vermiştir. Acaba emrime ver¬mediği bir mahluk kalmış mıdır?"

Bunun üzerine Veziri Asıf:
"Ey Peygamber-i Zîşan! Cenabı Hakk'ın sana ver¬diği şeylerin cümlesinin, Allah'ın yarattıklarına nisbeten har¬dal tanesi kadar bile hükmü yoktur." dedi.

O anda ateşten ibaret olan ve azalarını birbirine çarpan korkunç şimali bir mahluk göründü. Eni ve boyu kırk arşın idi. Süleyman Aleyhisselam'ın veziri:

"Ey Allah'ın Peygamberi! Korkma, üç defa Allâhü Ekber de ve ona sor, sana cevap verecektir." dedi.

Süleyman Aleyhisselam:
"Ey korkunç şahıs! Kâinatın yaratıcısının adı ile sa¬na and veririm. Kimsin ve adın nedir? Afetin, zararın ve va¬zifen nedir?" diye sordu. O mahluk:

"Ey Allah'ın Peygamberi! Ben "Rîh-ı Ahmer ve Dâü Ekber"im. Vazifem, Cenabı Hak dünyada kullarından birine bir hastalıkla azap edeceği vakit beni ona musallat eder. Allah'ın emri ile bana hizmet edenler de vardır. Ce¬nabı Hak dört yüz türlü hastalığı bana tevdi etti ve o hastalıklara karşı ilaç ve deva yarattı, bunların cümlesini bana bildirdi." dedi.
Süleyman Aleyhisselam: "Cenabı Hakk'ın ismi ile sana and veririm, bu hastalıklar kaç çeşittir?" diye sordu.
Rîh-ı Ahmer cevaben:
"Yâ Nebiyyellâh! Hastalıkların çeşitleri pek çok¬tur, lakin bendeki hastalıkların özeti on dörttür: Basur, fistül, yel, bağırsak gurultusu, şişkinlik, mide bulanması, göbek ve kalbin tazyik ve sıkması, sırt ağrıları, baş hasta¬lıkları, damarların iltihap ve ağrıları ve tıra denilen has¬talık bunlardan bir parçadır." dedi ve devamla:

BAŞAĞRISIMİGREN:

Migren ve baş ağrısının ilacı:
Katran köpüğü 4 gr.
Taze üzüm sirkesi Bir miktar
Birlikte içmektir.
Tiranın ilacı, dağlamak, muzak ve duasını yazarak taşımaktır, dedi.
Tıra demek, insanın her gördüğü şeyden huy¬lanarak vesvese edip, işlerini tehir etmesi manasına gelir. İlik ve kemiklerdeki Rıh-i Tayyar ki zamanımızda romatiz¬ma adı ile tanınır. Muzak kapalı bir tabirdir. İhtimal ro¬matizmaya faydalı olan anason, havlıcan ve pelinden yapılan şuruba denir.

DELİLİK:

Rıh-i Ahmer devam ederek:
"Deliliğin, dimağdaki kan galeyanının, kan ba¬sıncının, vesvesenin ve insanı yere vurmak gibi hastalıkların ilacı yonca tohumudur. Kullanılma şekli, yonca tohumu öğütüldükten sonra sıcak su ile lapa halinde başa konur" dedi.
Rıh-i Ahmer:
"Bazen insanın başına vururum; bundan türlü ta-hayyülât gösteren kan hastalığı neş'et eder, gözüne ateş görünür veya kendisini öldürecek ve dövecek korkunç mahluklar görür ve şiddetli bir şekilde bağırır. Bazen de elbiselerini yırtar ve başkasına saldırır...
Bunların ilacı, kabak yağı elde edilerek kullanılır.
Kullanılışı: Bu yağ ile başın ortası, şakaklar ve alın masaj yapılır, buruna da damlatılır.

KÂBUS:

Uykuda insana musallat olan, hastalığa kâbus denir. Bu hastalığa yakalanan insan nefesi darlanarak, ha¬reketsiz bir halde, ağır bir şeyin altında kaldığını hisseder. Bu hastalığın ilacı:
Tabiatı sıcak olan kimseler yatarken 6'şar gr. Kiş¬niş yutar.
Tabiatı soğuk olanlar 5-10 gr mesteki ile I O'ar gr kişniş yutar 120 gr sıcak bakla suyu içerek kusarsa Allah'ın izni ile bu hastalıktan kurtulur, dedi.

Süleyman Aleyhisselam:
"Ey Rıh-i Ahmer! Allah'ın adı ile sana and veririm, maiyetinde ne kadar rüzgâr ve yel vardır?" dedi. O mahluk:

"Yâ Nebiyyellâh! Yanımda gâsıf, âsıf, sarsar, akim ve sam rüzgarları vardır. Bunların esintileri Eyyam-ı Nahıs yani uğursuz günlerde olur. Akıllı adam bu günlerde evden çıkmamalıdır. (Bu mevzuda "Günlerin Hikmeti" adlı kitabı¬mızda malumat vardır.)

Bütün şakalardan oyunlardan, muharebe ve buna benzer şeylerden sakınmalıdır." dedi. Süleyman Aleyhisselam:
"Ey korkunç mahluk ! Rüzgarlardan başka bir şey kaldı mı?" diye sorunca o korkunç mahluk:
"Ya Nebiyyellâh! Yanımda Cenabı Hakk'ın ahir zamanda memleketleri, köyleri ve dağları helak ettireceği rüzgarlar kaldı. Bunların bir kısmı cenuptan eser, insana kıl kadar dokundu mu bütün vücudunu veya yarısını hareketsiz bırakır. Artık hic hareket edemez. Bunun duası yazılarak taşınır ve okunur. Tekrar yazılarak suyu içilir. İla¬cı:

Pelesenk yağı Zakkum yağı Çörekotu yağı
Bu yağlar ile azalar oğulur. Bunlar kullanılırken bir taraftan da bütün çirkin şeylerden, ekşi ve soğutucu ve harekât-ı şehvâniyye, kadın ve eğlentilerinden kendini mu¬hafaza etmelidir. İyi olana kadar Cenabı Hakk'ın "Latıyf' ism-i şerifini "Yâ Latıyf' diyerek devamlı okumalıdır.

Zira Cenabı Hak kullarından birine azap etmek is¬tediğinde bu en şiddetli hastalığı musallat eder. Kur'an-ı Kerim'de "Kullarımdan dilediğime azap eder, dilediğimi bağışlarım." buyurduğu bu hastalıktır.

Bu rüzgarların bazıları çocuklara isabet etti mi renkleri solar, sararır, derileri siyahlaşır, salyaları kurur, gözleri çukurlaşır, inlemeleri şiddetlenir, ağlamaları, ızdı-rapları artar, uykuları kaçar. Bunun ilacı:
Kabak suyu, günde 3+ I bardak
Gasıf: Kırıcı. Asıf: Şiddetli, rüzgar. Sarsar: İnsanı uçurup günlerce sonra yere indiren rüzgar. Akim: Ad kavmini helak eden gün batışı rüzgarı. Asım: Muha¬faza ve faydalı rüzgardır. Sam: ZehiH? rüzgardır.
Nilüfer şurubu (Kâfi miktarda içilir) ve Dua (yazılarak taşınır).
Bu hastalığa yakalanan, felç yani nüzul ve titreme gelmiş gibi gayr-i ihtiyarî olarak titrer. Bu gibi hastalar fazla keyiften, tesirli hadiseden, suya bakmaktan, fazla korku ve ürkmekten kaçınmalıdır. Çünkü hastalık tekrar neş'et e-der. Diğer bir ilacı:
Musasa yumurtası ile tütsülenir.
"Musasa bir ota denirse de burada kuş cinsinden bir şey olduğu anlaşılıyor. Bu kelime lügatlarda buluna¬mamıştır.
Münasip yağlarla (lakva yağı) ile de mesaj yapılır. Lakva yağına gelince, bu yağ ağız ve yüz felcinde
kullanılan yağdır.
Ayrıca Rîh-ı Ahmer duası yazılarak taşınırsa inşaallah şifa bulur.
Süleyman Aleyhisselam:
"Ey Rıh-i Ahmer! Sana and veririm, daha ne gibi zararların vardır?" dedi. Rıh-i Ahmer cevaben:
"Ey Allah'ın Peygamberi! Ben bir adamın beynine girersem aklını alırım. Vücuduna girersem basur, fistül gibi birçok hastalıklara sebep olurum." dedi.
Süleyman Aleyhisselam bu korkunç sözleri işitince etrafında olanlara bu mahlukun yakılmasını ve öldürül¬mesini emretti. O mahluk:
"Ey Allah'ın Peygamberi! Beni kimse öldürmeye ve yakmaya kadir olamaz. Cenabı Hak beni bunun için yarattı ve ömrümü uzattı." deyip kayboldu.
Netice olarak: "Rih-ı Ahmer Dâü Ekber" denilen bu mahluk Cenabı Peygamber Efendimizin zamanına ka¬dar görünmedi. Peygamberimizin torunu Hasan (r.a.) iç hastalığı ile hastalanıp kanaması başladı. Hasan (r.a.)in has¬talığını Resulüllah ve ashabı duyunca Cebrail Aleyhisselam nazil olarak:
"Hazreti Hasan, Rih-ı Ahmer ile hastalandı." diye Cenabı Peygamber (s.a.v.)'e haber verdi. Cenabı Peygam¬ber (s.a.v.), Cebrail Aleyhisselam'a:
"Bunun ilacı var mıdır?" buyurdu. Cebrail Aley¬hisselam: "Vardır." dedi ve oradan ayrıldı, sonra Rasulü Ek¬rem (s.a.v.)'e geldi:
"Yâ Resulellâh! Cenabı Hak sana bu duayı hediye olarak gönderdi. Hazreti Hasan taşısın şifa bulur, ömründe bir kere dahi okuyan Rih-ı Ahmer Dâü Ekber'den emin olur." dedi.
Cenabı Peygamber (s.a.v.) bu duayı Hazreti Ha-san'a okudu ve bir şeyi yokmuş gibi şifaya kavuştu. "Her¬kes bu duayı öğrensin, öğretsin, okusun ve üzerinde ta¬şısın." buyurdu.

Lakva yağının yapılışı:

Çörekotu 200 gr
Çemen 200 gr
Bu maddelerin çekilmişi kâfi miktarda zeytinyağı ile çekinceye kadar kavrulur, üzerine kaynar su dökülür, su üzerine çıkan yağ alınarak temiz bir şişede saklanır. Lüzu-munda çarpılan ağız ve yüz bu yağ ile masaj yapılır. Bu yağ¬dan sağır kulağa 2-3'er damla damlatılırsa bir günde açar ve bunun yanısıra birçok hastalıklara da şifa verir.

Duanın kullanılış sekli:

Dua evvela temiz bir kaba veya bir kağıda yazılır, gülsuyu ile yazı imha olunur, aç karnına bu su içilir ve ağriyan yerlere de sürülür. İkinci defa olarak dua yazılır ve sağ kola takılır. Allah'ın izni ile bütün bela ve hastalıklardan emin olunur
NOT: Bu arapca metin hiç bir yerde yok ben en fazla iki sayfasını buldum bu sahifeler kendi upload ımdırbu dua için aldığım kitaptan scanner ile aktardım
__________________


Program Arşivim için TIKLAYIN

değiştiren galipuraz (19.07.2009 saat 14:39 )
galipuraz offline   Alıntı yapıp cevapla
Teşekkürler galipuraz!
dertler duragi (19.07.2009)

Eski 18.07.2009, 20:02   #2
EFENDYSS
Avara
 
Üyenin EFENDYSS avatarı
 
Üyelik tarihi: 04.07.2009
Mekan: istanbul
Mesajlar: 29
Maniy: TL 56092505
Toplam teşekkür: 37
15 Mesajdan 30 teşekkür almış
EFENDYSS yükselmeye çalışan dal gibi
Standard

kardes bunlar ne kadar dogru kaynakdan alındı yanı sonucda saglık bu...
__________________
"EY TÜRK...ÜSTTE GÖK ÇÖKMEDİKÇE,ALTTA YER DELİNMEDİKÇE,SENİN İLİNİ VE TÖRENİ KİM BOZABİLİR...TİTRE VE KENDİNE GEL...
EFENDYSS offline   Alıntı yapıp cevapla

Eski 27.08.2009, 10:20   #3
galipuraz
Emektar Avara
 
Üyenin galipuraz avatarı
 
Üyelik tarihi: 09.02.2005
Mekan: ankara
Mesajlar: 234
Maniy: TL 56261820
Toplam teşekkür: 84
84 Mesajdan 310 teşekkür almış
galipuraz çok taktir ediliyorgalipuraz çok taktir ediliyorgalipuraz çok taktir ediliyorgalipuraz çok taktir ediliyor
Standard

bu kitaptan aldım bu duayı
__________________


Program Arşivim için TIKLAYIN
galipuraz offline   Alıntı yapıp cevapla

Eski 23.02.2012, 10:01   #4
humeyram
Yeni Avara
 
Üyelik tarihi: 23.02.2012
Mesajlar: 1
Maniy: TL 1700000
Toplam teşekkür: 0
0 Mesajdan 0 teşekkür almış
humeyram yükselmeye çalışan dal gibi
Standard

bu duanin arapca tam metni lazim bana acil
humeyram offline   Alıntı yapıp cevapla
Cevap

Konu-Opsiyonları
Görünüm

Forum kuralları
Yeni konu açma yetkin yok
Konulara cevap yazma yetkin yok
Dosya yükleme yetkin yok
Mesajlarını düzenleme yetkin yok

BB code Açık
Smile Açık
[IMG] Code Açık
HTML-Code Kapalı

Forumlara kısayol


Zaman ayarları CET +2. Şu anda saat 12:59


Powered by: vBulletin Version 3.8.4 (Türkçe)
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Template-Modifikationen durch TMS